εργαστήριο: "Ερμείον"

Λεωφόρος Πεντέλης 77
152 33 Χαλάνδρι
Αθήνα

e-mail: info@rosafytiza.com

τηλέφωνο: +30 6978128780